‘İnanç özgürlüğü’ diye diye, tarihte bir ilke imza attılar!

‘İnanç özgürlüğü’ diye diye, tarihte bir ilke imza attılar!

Mustafa Mutlu – mmutlu@gazetevatan.com

Bugüne kadar dünya çapındaki birçok “utanç listesi”nde yer aldık:

Düşünce ve ifade özgürlüğünün en kötü olduğu ülkeler sıralamasında örneğin…

Ya da kadın hakları sıralamasında…

Kadınların siyasette ve iş hayatında aktif olarak rol alamaması sıralamasında…

Kadına şiddet sıralamasında…

Çocuk tacizi ve tecavüzü sıralamasında…

Çocuk emeğinin sömürülmesi sıralamasında…

Cezaevlerinde ve poliste uygulanan işkence ya da şiddet sıralamasında…

Uzun tutukluluk süresi sıralamasında…

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde en çok mahkzm olma sıralamasında…

Yargıdaki çifte standart sıralamasında…

Tutuklu gazeteciler, yazarlar, aydınlar sıralamasında…

Sansür sıralamasında…

Yoksulluk sıralamasında…

Açlık sıralamasında…

İşsizlik sıralamasında…

Faize en çok para ödeyen ülkeler sıralamasında…

En çok borçlananlar sıralamasında…

Gelir dağılımındaki adaletsizlik sıralamasında…

Çalışanların örgütlenmesini en çok kısıtlayan ülkeler sıralamasında…

Rüşvet sıralamasında…

Yolsuzluk sıralamasında…

Uyuşturucu ticaretinin en yaygın olduğu ülkeler sıralamasında…

Hasta haklarının ihlal edildiği ülkeler sıralamasında…

Bedensel ya da zihinsel engelli hakları sıralamasında

IMF’ye en çok muhtaç olanlar sıralamasında…

Bilimsel yayın üretmeyen üniversiteler sıralamasında…

Bütçeden eğitime ve sağlığa en az pay ayıran ülkeler sıralamasında…

Çevreyi korumayanlar, katline teşvik verenler sıralamasında…

Sanata, edebiyata baskı uygulayanlar sıralamasında…

Seçim barajının en yüksek olduğu ülkeler sıralamasında…

Demokrasi endeksinin en kötü olduğu ülkeler sıralamasında…

***

ABD Uluslararası Dini Özgürlük Komisyonu’nun (USCIRF) 2011 yılı raporu açıklanmış…

Türkiye, tarihinde ilk kez; en ağır dini özgürlük ihlallerinin yaşandığı ülkeler arasına alınmış…

Açıkça, “Türk hükümeti, din ve inanç özgürlüğüne ciddi sınırlamalar uygulamakta ve böylece Türkiye’deki dini azınlık gruplarının hayatiyetini tehdit etmektedir” denilmiş…

***

Yukarıdaki listeye onlarca madde daha ekleyebiliriz…

“Utanç listelerinde” hep başı çektik, hep yüzümüz kızardı…

Ama…

Osmanlı dönemi dâhil olmak üzere hiçbir uluslararası kurum bugüne kadar Türkiye’yi, “Din özgürlüğü konusunda en ağır ihlallerin yaşandığı ülkeler” sıralamasına koymadı…

Ne Cumhuriyet’in kurulduğu “devrim yılları”nda…

Ne 27 Mayıs 1960 darbesinde…

Ne de 28 Şubat’ta…

Bugün iktidarı oluşturan kesimin, “dinsizleştirme dönemleri” olarak durmadan karaladığı o günlerde bile hiçbir uluslararası kuruluş bu ülkenin yöneticilerini, “Dinsel özgürlükleri ihlal ediyorsunuz” diye uyarmadı…

Bu; sözüm ona “dindar bir nesil yetiştirme” hedefinde olan…

Bu yüzden de sözüm ona “dini özgürlükleri”, diğer tüm özgürlüklerin üzerine koyan…

AKP iktidarına nasip oldu!

Hayırlı, uğurlu olsun!

***

Eminim şimdi birileri bu listeyi kullanarak, dini konularda özgürlüğü sağlamak adına bazı projeler üretmeye soyunacak…

Oysa dini özgürlükler; proje üretmekle değil; devleti dini konularda, “kör, sağır ve dilsiz” kılmakla sağlanır…

Gerisi zaten vicdanlarda kendiliğinden çözülür.

Bir cevap yazın