İslam dünyası Allah ile aldatılarak mahvedildi…

İslam dünyası Allah ile aldatılarak mahvedildi…
Yalçın Bayer

PROF. Dr. Yaşar Nuri Öztürk, son çıkardığı ‘Allah ile Aldatmak’ kitabı ile yeniden gündeme oturdu ve TV’lerdeki söyleşilerinde çarpıcı açıklamalar yaptı.

Öztürk’e sorduk:
“Türk halkına altmış küsur eserle aydınlık getirmiş bir bilim ve düşünce adamısınız. Ama son yazdığınız ve 20 gün gibi kısa bir sürede 15 baskı yapan ’Allah ile Aldatmak’ (Yeni Boyut) adlı kitabınız Türkiye’yi adeta salladı. Adı bile sarsıcı… Bu adı Kuran’ın bir uyarısından alarak kullanıyorsunuz. Bugüne kadar bunu bize neden söylemediler? Bu Kuran’sal uyarıyı neden sakladılar? Kuran, bu muhteşem ve sarsıcı uyarıyla neye dikkat çekmek istiyor?”

Öztürk yanıtladı:
“Kuran, insanlığın en büyük ıstıraplarının kaynağı olarak gördüğü bir aldatma ve tahribe dikkat çekiyor. Çünkü Allah ile aldatılan kitlelerin aldatıldıklarını anlamaları bile asırlar sürer. Kuran bu büyük zulme yakamızı kaptırmamıza engel olmak istiyor. Ne yazık ki, Kuran’ın bu uyarısı dini çıkar ve saltanat aracı yapan zümreler tarafından halktan saklandı, üstü örtüldü. Kuran zaten bu şikâyetini de gündeme getirmektedir. Kuran’a göre, Hz. Muhammed’in, kendi ümmetinden bir tek şikâyeti olacaktır ve o da Müslüman kitlelerin Kuran’ın fizik varlığını koruyup başüstü ettikleri halde onun buyruklarını ve aydınlık mesajını hayatın dışına itmeleridir.

Din hayatında, aklın ve Kuran’ın buyruklarının yerini tarikat ve mezhep dayatmaları almış bulunuyor. İşte, İslam dünyasının felaket sebebi budur. Çünkü Kuran, şunu açıkça söylemektedir: “Allah, aklını işletmeyenler üzerine pislik indirir.” (Yunus suresi, 100) Kuran’ın bu temel buyrukları, dinci saltanatların İslam’a musallat olmasından sonra, halktan gizlendi ve bu gerçekler Müslümanlar tarafından fark edilip değerlendirilemedi. Bunun sonucu olarak İslam dünyası asırlarca Allah ile aldatılarak mahvedildi.

Türkiye de bu mahvedilen ülkeler arasına sokulmuştur. Bu mahvoluşa engel olacak tek değer Mustafa Kemal Atatürk mirasıdır. Allah ile aldatan dinci ve emperyalist güçler işte bunun için son yıllarda içten ve dıştan hep Atatürk mirasını yıkmaya odaklandılar. Ben bu eserimle, bir büyük ihanet ve zulmün maskesini düşürüp milletimizi uyandırdım. Bu bakımdan “Allah ile Aldatmak” kitabımın Cumhuriyet’in aydınlanma sürecini tamamlayan bir manifesto kitap olduğunu düşünüyorum. Umarım, Türk aydınları ve Türk siyaseti bu kitabı gereğince değerlendirip milletimize aydınlık bir ufuk açmada üstlerine düşeni yaparlar.

İNSANLIK SUÇU
– Dinci basın bu kadar sarsıntı yaratan bu eseri görmezden gelir gibi. Neden?
– Eser, dindarlar tarafından fark edilmiştir ve yoğun biçimde okunmaktadır. Dincilere gelince, onlar Allah ile aldatanların ta kendileridir. Bu kitap onlar için bir tür İsrafil Suru oldu. Onu görmek, anmak, öne çıkarmak isterler mi? Ben, onların yüreklerine de bir aydınlık ulaşsın istiyorum, ümitle bekliyorum. Allah ile aldatmanın ne büyük bir insanlık suçu olduğunu fark edip bu suçu işleme sürecini kapatmalarını niyaz ediyorum. Aksi halde daha ciddi uyarılar yapan, daha ciddi vuruşlar getiren yeni eserler yayınlayacağız.

– Kitabınızda, halifeliğin bize geçmesi çöküşümüzün de başlangıcı oldu diyorsunuz. Bu ne demektir?
– Halifelik, esası bakımından devlet başkanlığı ve yönetimin diğer adıdır. Bu kurum, Hz. Peygamber tarafından kutsal adına yürütüldü. Çünkü o, ‘Tanrı’nın Elçisi’ sıfatını taşıyordu. Hz. Muhammed son peygamber olduğu için ondan sonraki yönetimler Kuran’a göre, seçimle olacak ve kutsal adına değil, kitle adına yürütülecektir. Peygamberimizden sonraki Dört Halife bu ilkeye uygun olarak seçimle geldi. Hz. Peygamber, kendisinden 30 sene sonra halifelik kurumunun ‘azgın-kudurgan sultanların eline geçeceğini’ söylemiştir ve aynen dediği gibi olmuştur.

Çünkü Dört Halife’den sonra seçim kaldırılmış, saltanat usulü oturmuştur. Buna karşı çıkılmasın diye halifeliğin bir din kurumu, bir Tanrı emri olduğu yalanı uydurulmuştur. Bu yalanın İslam tarihinde maskesini ilk düşüren ve gereğini yapan lider Atatürk oldu. Halifelik bizim tarihimizde yıkılış ve çöküşün başlangıcı olduğu gibi, İslam’ı saltanat ve Allah ile aldatma aracı yapmanın da kurumudur. Atatürk bunu tarihe gömerken, Hz. Peygamber’in bir buyruğunun gereğini yapmış oluyordu.

YENİ UYANIŞ KİTAPLARI
– ‘Allah ile Aldatmak’ kitabınızın büyük bir çalışma havuzunun ilk ürünü olduğunu söylediniz. Bu havuzun öteki önemli ürünleri neler olacaktır?
– Bu havuz, bugün itibariyle altı bin sayfanın üstünde bir havuzdur. Çalışma 15 yıldır devam ediyor. ‘Allah ile Aldatmak’ kitabından sonraki önemli eser, benim hayatımın eserlerinden biri olacaktır ve adı şudur: ‘Türk Bağımsızlık ve Aydınlanma Savaşı’nın Kurani Boyutları.’ Üçüncü önemli ürün, çok büyük sarsıntı yaratacağına inandığım şu eser olacaktır: ‘Yakın Tarihimizde Molla-Papaz İşbirliği.’ Havuzun ana eseri ise muhtemelen şu adla yayınlanacak ve üç cilt olacaktır: ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İslam ve İslam Dünyası.’
Bu ana eserin, sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada ama özellikle Müslüman dünyada çok büyük sarsıntılara, uyanışlara vesile olacağına inanıyorum.

MATÜRİDİ’NİN FİKİRLERİ
– Akılcı bir Türk din bilgini olduğunu söylediğiniz Matüridi hakkında kısa bir bilgi verir misiniz?
– Ebu Mansur Matüridi (ölm. 944) ile ilgili temel birkaç cümle… Semerkand’da doğmuş bir Özbek Türk’üdür. Temel düşünceleri açısından kendisinden 160 küsur yıl önce ölmüş olan ve yine bir Türk olan İmam-ı Âzam ekolüne mensup bir tefsir, kelam ve fıkıh bilginidir. Tıpkı İmam-ı Âzam gibi akılcıdır; dini anlamada aklın gereğini ilk sıraya koyar. Vahiy ikinci sırada gelmektedir. İlham ve rüyaları, kerametleri, kişisel fantezi olarak görür ve bunlara din hayatında asla yer vermez. Bu akılcı tutumu yüzünden 20’ye yakın eserinin üstü örtülmüş ve çağdaşı olan nakilci Eşari’nin gerisinde bırakılmıştır. Bugün, Müslümanların muhtaç oldukları yeniden yapılanmada bu büyük Türk bilgininin eserleri çok hayati bir rol oynayabilir. Biz Türkler onu inançta mezhep imamımız saymamıza rağmen fikirlerini ne yazık ki hayata geçirmedik.

(19 Mayıs 2008’de köşemizde yayınlanan söyleşidir.)