Dünya Dışı Yaşamın İşaretleri Araştırılıyor…

Gelişmiş Medeniyetlerin İşaretleri Aranıyor: Araştırmacılar Uzaylı Terraformasyonunu (Dünyalaştırma) İzliyor

Gezegen Dışı Terraforming

Sanatçının dünyalaştırma sürecindeki bir dış gezegene dair konsepti. Uzak gezegenlerde belirli güçlü sera gazlarının tespit edilmesi, dünyalaştırılmış gelişmiş medeniyetlere işaret edebilir.

Dünya dışı yaşamı ortaya çıkarma arayışında olan araştırmacılar, gelişmiş uzaylı medeniyetlerinin uzak gezegenleri aktif olarak yaşanabilir hale getirdiğine işaret edebilecek sera gazlarını tespit ettiler.

Bu tip çalışmalarda, tespit edilirse karmaşık yıldızlararası mühendisliğin teknik imzaları olarak hizmet edebilecek florlu metan ve etan gibi alışılmadık, güçlü gazlara odaklanılır.

James Webb Uzay Teleskopu (JWST) gibi teleskopları kullanan gökbilimciler, zeki yaşam avında dedektif gibi çalışarak, uzaylı medeniyetlere dair kanıt bulmak için bu gazları uzak öte gezegenlerde izleyebilir.

Işık Yılları Uzaklıktaki Akıllı Yaşamı Tespit Etmek

Uzaylılar güneş sistemlerindeki bir gezegeni daha sıcak hale getirmek için modifiye ettiyseler, bu anlaşılabilir olurdu. Kaliforniya Üniversitesi’nde yapılan yeni bir çalışma, terraform bir gezegenin ipuçları olabilecek yapay sera gazlarını tanımladı.

Terraform bir gezegen yapay olarak yaşam için elverişli hale getirildi. Çalışmada açıklanan gazlar, mevcut teknoloji kullanılarak öte gezegenlerin atmosferlerinde nispeten düşük konsantrasyonlarda bile tespit edilebilir.

Çeşitli Gezegensel Tekno-imzalar

Yapay atmosfer gazları da dahil olmak üzere çeşitli gezegensel tekno-imzaların bir çizimi. 

Bu tür kirletici gazların iklimler üzerindeki zararlı etkilerini önlemek için Dünya’da kontrol altına alınması gerekirken, bunların bir dış gezegende kasıtlı olarak kullanılmasının çeşitli nedenleri olabilir.

Ekibin şefi astrobiyolog Edward Schwieterman “bizim için bu gazlar kötüdür çünkü ısınmayı artırmak istemeyiz. Ancak, bizlerin Mars için önerdiği gibi, yaşanmaz bir gezegeni yaşanabilir hale getirmek veya yaklaşan bir buzul çağını önlemek isteyen bir medeniyet için iyi olabilir” dedi.

Uzaylı Atmosferlerindeki Teknolojik İmzaların Belirlenmesi

Bu gazların doğada önemli miktarlarda bulunmadığı bilindiğinden, üretilmeleri gerekir. Dolayısıyla, bunları bulmak, akıllı, teknoloji kullanan yaşam formlarının bir işareti olacaktır. Bu tür işaretlere tekno-imzalar denir.

Araştırmacıların önerdiği beş gaz, bilgisayar çipleri yapımı gibi endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Bunlar arasında metan, etan ve propanın florlu versiyonları ile nitrojen ve flor veya kükürt ve flordan yapılmış gazlar yer alır.

Varsayımsal Bir Dünya Benzeri Gezegenin Nitel Orta Kızılötesi İletim ve Emisyon Spektrumları

İklimi yapay sera gazlarıyla değiştirilmiş varsayımsal bir Dünya benzeri gezegenin orta kızılötesi emisyon spektrumları. 

Terraforming Gazlarının Uzun Ömürlülüğü ve Etkinliği

Bir avantajı inanılmaz derecede etkili sera gazları olmalarıdır. Örneğin kükürt hekzaflorür, karbondioksitin 23 bin 500 katı ısıtma gücüne sahiptir. Nispeten küçük bir miktarı, donan bir gezegeni, yüzeyinde sıvı suyun kalabileceği noktaya kadar ısıtabilir.

Önerilen gazların bir diğer avantajı (ki en azından uzaylı bakış açısından) olağanüstü uzun ömürlü olmaları ve Dünya benzeri bir atmosferde 50 bin yıla kadar varlığını sürdürebilmeleridir. Schwieterman, “Misafirperver bir iklimin sürdürülebilmesi için çok sık yenilenmeleri gerekmeyecektir” diyor.

Tekno-işaretler, potansiyel olarak dünya dışı medeniyetler tarafından yaratılmış ileri teknolojinin göstergeleridir. Bilim insanları, Dünya ötesindeki uzaylı yaşamın işaretlerini belirlemek için tekno-işaretler ararlar.

Bu işaretler arasında radyo dalgaları, atmosferlerdeki endüstriyel kirlilik veya yıldızlardan enerji toplayan Dyson küreleri gibi yapılar yer alabilir.

CFC’lere Alternatifler ve Sınırlamaları

CFC’ler gibi soğutucu kimyasallar, neredeyse yapay ve yalnızca Dünya atmosferinde görünür oldukları için diğer gazlar tekno-imzalı gazlar olarak önerildi.

Ancak, CFC’ler, bu çalışmada tartışılan kimyasal olarak hareketsiz olan tam florlu gazların aksine, ozon tabakasını tahrip ettikleri için avantajlı olmayabilirler.

Schwieterman, “Başka bir medeniyetin oksijen açısından zengin bir atmosferi olsaydı, korumak isteyecekleri bir ozon tabakası da olurdu. CFC’ler, ozon tabakasının yıkımını katalize ederken bile, ozon tabakasında parçalanır” dedi.

CFC’ler daha kolay parçalandıkları için ömürleri de kısadır, bu da onları tespit etmeyi zorlaştırır.

Yabancı Teknolojik İmzaların Tespit Edilebilirliği

Florlu gazların iklim üzerinde bir etki yaratması için kızılötesi radyasyonu emmesi gerekir. Bu emilim, uzay tabanlı teleskoplarla tespit edilebilecek karşılık gelen bir kızılötesi imza üretir.

Mevcut veya planlanan teknolojiyle, bilim insanları bu kimyasalları yakınlardaki belirli dış gezegen sistemlerinde tespit edebilirler.

An Advanced Civilization Could Have Ruled Earth Millions Of, 52% OFF

Schwieterman, “Dünya’nınki gibi bir atmosferde, her milyon molekülden yalnızca biri bu gazlardan olabilir ve potansiyel olarak tespit edilebilir. Bu gaz konsantrasyonu iklimi değiştirmek için de yeterli olur” dedi.

TRAPPIST-1 Sisteminde Simülasyon Çalışmaları

Bu hesaplamaya ulaşmak için araştırmacılar, Dünya’dan yaklaşık 40 ışık yılı uzaklıkta bulunan TRAPPIST-1 sistemindeki bir gezegeni simüle ettiler.

Bilinen yedi kayalık gezegen içeren bu sistemi, bizimkinden sonra en çok çalışılan gezegen sistemlerinden biri olduğu için seçtiler.

Mevcut uzay tabanlı teleskopların inceleyebileceği gerçekçi bir hedefti. Grup ayrıca Avrupa LIFE misyonunun florlu gazları tespit etme yeteneğini de değerlendirdi.

TRAPPIST-1 Planets Are All Rocky, Contain Significant Amounts of Water | Astronomy | Sci-News.com

LIFE misyonu, kızılötesi ışık kullanarak gezegenleri doğrudan görüntüleyebilecek ve bu da gezegenleri yıldızlarının önünden geçerken inceleyen JWST’den daha fazla dış gezegeni hedeflemesine olanak tanıyacaktı.

Uzaylı Yaşamını Keşfetme Olasılıkları

Araştırmacılar yakın gelecekte bu gazları bulma olasılığını ölçemezken, eğer mevcutlarsa, gezegen atmosferlerini karakterize etmek için planlanan mevcut görevler sırasında bunları tespit etmenin tamamen mümkün olduğundan eminler.

Schwieterman, “Teleskopunuz gezegeni başka nedenlerle karakterize ediyorsa, bu tekno-imzaları aramak için ekstra çaba sarf etmenize gerek kalmazdı ve bunları bulmak inanılmaz derecede şaşırtıcı olurdu” dedi.

Yeni Nesil Teleskopların Gücü

Araştırma ekibinin diğer üyeleri yalnızca akıllı yaşam belirtileri bulma potansiyeline duydukları coşkuyu değil, aynı zamanda mevcut teknolojinin bizi bu hedefe ne kadar yaklaştırdığını da dile getiriyor.

Angerhausen, “Düşünce deneyimiz, gelecek nesil teleskoplarımızın ne kadar güçlü olacağını gösteriyor. Galaktik çevremizde yaşamı ve zekayı sistematik olarak arama teknolojisine sahip tarihteki ilk nesil biziz” diye ekledi.

Önceki İçerikYaratılış Sütunlarının Olağanüstü Yeni Görüntüleri…
Sonraki İçerikJWST Kara Deliğin Sırlarını Çözüyor…